สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพิชชาพร  ระยาย้อย
 
1. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศราวุธ  ดวงเวา
2. เด็กชายสุบัณฑิต  จำเริญดี
3. เด็กชายอัศดา  ปาสาวัณ
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี