สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนโพ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสุรัตนาพร  จิตหาญ
 
1. นางพรพรรณ  แก้วเกิด
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐมน  นามวงศ์
 
1. นายชาญชัย  วลัยศรี
2. นางสาวราตรี  จงใจงาม