สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ภาพกลาง
 
1. นางสาวสุคนธ์ทิพย์  หงษ์ทอง