สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโนนทราย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ดีถ้วน
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง 6 1. เด็กชายกิตติพงษ์  สีดาธรรม
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  วิเศษวงษา
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภาภัส  คำใบ
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชินวงศ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
2. นางพรพิจิตรา  ม่วงมิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐพล  คำหล่า
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภิรมณ์พร  ชินวงศ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐพล  คำหล่า
 
1. นางสาวมนัสนันท์  พวงทอง