สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.32 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายคเชนท์  สีสันงาม
2. เด็กชายเจษฎา  ภาสำราญ
 
1. นายณัฐกิตติ์  ศาลางาม
2. นายศราวุฒิ  มะเมีย