สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกระเบื้อง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภัคจิรา  กาญจรัส
 
1. นางมะลิวัลย์  กาญจรัส
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวริศรา  เซ่งเส้ง
2. เด็กหญิงอารยา  แสงเดช
 
1. นางจันทรัศม์   รัตนโสดากาญน์
2. นายณัฐกิตติ์  ศาลางาม