สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงวาทิยา  สีพิมพ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  แสงอ่อน
 
1. นางวานิตร  เสริมแสง
2. นางสาววัชรี  รัฐสมุทร