สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านน้ำสร้าง-นางเภา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายกิตติพล  ราชนุวงศ์
 
1. นายเดชศักดิ์  พิกุลสด
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กชายปรัชญา  บุตรสี
 
1. นายเดชศักดิ์  พิกุลสด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โปรยทอง
 
1. นายเดชศักดิ์  พิกุลสด
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงดรุณี  อุดทุม
 
1. นางวานิตร  เสริมแสง