สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนาศรีสุข สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจิรกานต์  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  เสมามิง
3. เด็กหญิงยุภาพร  กะการดี
 
1. นางขนิษฐา  แก้วขวัญ
2. นางมะลิ  คำทอง