สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 52.08 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายคมกฤช  ทางทำ
2. เด็กชายสานุกูล  บุญทะมาตร
 
1. นายกฤษติศักดิ์  สวัสดี
2. นางสาวพัชมณ  ยงเพชร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอนุกูล  สีทอง
 
1. นายเย็น  เพิ่มทอง