สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านนายม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  รินทอง
2. เด็กชายนวมินทร์  ศรีรอง
 
1. นางประทีป  เข็มทอง