สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 52.25 เข้าร่วม 15 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชาตรี
2. นางสาวอัญชลีรัตน์  สิงห์สำราญ
3. นางสาวเบญจพร  นุนังรัมย์
 
1. นายไชยวัฒน์  เดชรัตน์
2. นายพิชิตชัย  พิกุลสด