สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. นายชาดุลย์  ชินเนตร
 
1. นายกู้เกียรติ  คุณนาม
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐพล  เท่าเทียม
2. นางสาวอัญชลีรัตน์  สิงห์สำราญ
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  พานิชย์
2. นายกู้เกียรติ  คุณนาม