สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธาตุ "ธาตุศึกษาวิทยา" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพลอยเพชร  นันทะพันธ์
2. เด็กชายสุวพัชร  จันพินิจ
 
1. นางสิริพรรณ  คำภูษา
2. นายไชยวัฒน์  เดชรัตน์