สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านธรรมษา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายศิรวิทย์  พิศเพ็ง
2. เด็กหญิงศุภาลัย  พิศเพ็ง
 
1. นางสุลักษณา  สิมมา
2. นางปานเลขา  จุฑารัตน์