สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งโก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลลดา  จำปาทอง
2. เด็กหญิงดาริณี  พรมศรี
3. เด็กหญิงทิชา  พรมศรี
4. เด็กหญิงสิรินธา  โคจรนา
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  แก้วกัณหา
 
1. นายสุระ  จันทร์งาม
2. นางอรทัย  จันทร์งาม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงณภัทร  ทองด้วง
2. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ขวัญใจ
3. เด็กหญิงวาสนา  พรมศรี
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  แกล้วกล้า
5. เด็กหญิงเวธนี  สุขสำราญ
 
1. นายสุระ  จันทร์งาม
2. นางอรทัย  จันทร์งาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปลิตา  พรหมงาม
 
1. นางอรทัย  จันทร์งาม
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายศิริศักดิ์  กองสุข
2. เด็กชายเอกภาพ  ลักขษร
 
1. นายสุธน  สุวรรณลา
2. นางสาวทัศนีย์  จันทร์งาม