สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทิพย์นวด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายสุดารัตน์  ยูงรัมย์
2. เด็กหญิงอรนันท์  จำปา
 
1. นายมนัส  คำมูลนา
2. นางกัลยา  บุญดี