สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าศิลา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เสพสุข
2. เด็กหญิงชุติมา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงสุมาพร  วงศ์ถิ่น
 
1. นางพรรณประภา  สิมมา
2. นางบัวลอย  สนใจ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  แสนดี
2. เด็กหญิงปภัสสร  ดอนสมจิตร
3. เด็กหญิงภัทรวดี  สาระสุข
 
1. นางเบญญาภา  หอมหวลฤดีกุล