สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทัพไทย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.54 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรพัฒน์   สำเภา
2. เด็กชายณัฐพงศ์   ธงชัย
 
1. นางสาวแสงศรี   ศิลาอ่อน
2. นางศิรินาถ   ทองประดับ