สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทับน้อย สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤตยา  จันทะสิงห์
2. เด็กหญิงปิยดา  สีโสม
3. เด็กหญิงพุธิตา  ซ่อมแก้ว
 
1. นางสาวสสิธร  สิทธิจันทร์
2. นางสาวนันท์ปภัทร์  พรเดชวิวัฒน์