สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตึกชุม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กชายกิจจา  สอนสะอาด
2. เด็กหญิงณัฐฐา  วงศ์ทวี
 
1. นางทัศนีย์  กะการดี
2. นางชวนชม  บุญสด