สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงนงนภัส  โชคโคกกรวด
 
1. นางบัวลิน  ส่องศรีทอง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 76.67 เงิน 13 1. เด็กชายนพรัตน์  สุขบรรเทิง
 
1. นายอิศรา  เคนโยธา
 
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 11 1. เด็กชายชัชวาล  แก้วหอม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  โชติยา
3. เด็กชายเฉลิมพล  กาสิงห์
 
1. นายอุดมศักดิ์  แก้วประเสริฐ
2. นายพนมวรรณ  โพธิสาร