สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์แสนอาด
2. เด็กหญิงมาริสา  เด็ดดวงรัมย์
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นามทอง
 
1. นางปิยวรรณ  ลอดทอง
2. นางมัลลิกา  สุวรรณาลัย