สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดู่นาหนองไผ่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กชายกิตติกร  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สาลี
 
1. นางพรรณี  ใจใหญ่
2. นายคำภู  โกฏหอม
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยถนอม
2. เด็กชายเดชาพล  กั๊วพิจิตร
 
1. นายคำภู  โกฏหอม
2. นางสาวอรพรรณ  ใจใหญ่