สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดินแดง (สีลาประชารัฐ) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงแพรวนิต  เพิ่มทอง
 
1. นางกานต์กนก  กุ่มพรม