สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดอนแรด(จินดาวิทยาคาร) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 75 เงิน 13 1. เด็กชายทศพร  สอนไชย์
2. เด็กชายวิษณุ  ศรีเชียงสา
3. เด็กชายเจษฎา  ภาควิชัย
 
1. นางสาวศศิธร  พาเจริญ
2. นางสาวสุนิสา  สุขผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 71.5 เงิน 6 1. เด็กชายปณชัย  ทาบุดดา
2. เด็กชายเจษฎากร  สานุสันต์
 
1. นางสาวศศิธร  พาเจริญ
2. นางสาวสุนิสา  สุขผล