สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเทศบาลท่าตูม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภควดี  โคตุทา
 
1. นายกฤษณพัทธ์  มงคล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงบังอร  แข่งขัน
2. เด็กหญิงปัทมา  แสงจินดา
 
1. นายเจษฎา  สิมมา
2. นายชานนท์  สิมมา