สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายทิพยา  แก้วมรกต
2. เด็กชายพลพรรธ์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายวณัฐพงศ์   สัมฤทธิ์
 
1. นายไกรสีห์   วรรณสอน
2. นายขวัญเมืองทัตศิ์    ช่างหม้อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิตา   ลาดี
2. เด็กหญิงพงษ์พลาพร   อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา   แปลนสูญ
 
1. นายไกรสีห์   วรรณสอน
2. นายขวัญเมืองทัตศิ์  ช่างหม้อ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายพงษ์ดนัย   พินิจดี
2. เด็กชายสรายุทธ   กะนะฮาด
3. เด็กชายอัทรนนท์  ช่างแกะ
 
1. นายขวัญเมืองทัตศิ์  ช่างหม้อ
2. นายไกรสีห์  วรรณสอน