สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายกิตติมศักดิ์  สมทิพย์
2. เด็กชายชาคริต  สีราช
 
1. นางอรทัย  เจริญราช
2. นางเบญจพร  ชัยศรี