สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเซียงซิน โนนดู่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 74 เงิน 11 1. เด็กชายชัยชนะ  อบอุ่น
2. เด็กชายอดิเทพ  เกษมสุข
 
1. นายบุลากร  สระแก้ว
2. นางพิริยา  เครือแก้ว