สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซาต(มงคลวิทยา) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายวัชรินทร์  ไม้เท้าทอง
2. เด็กชายอาษา  สีทอง
 
1. นางพนิดา  เหมือนมอน
2. นายโชติอนันต์  ชัยจีรัฐติกุล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงทิพาพร  ซาไซ
2. เด็กชายพัชระ  สังเกตกิจ
 
1. นายสิทธิพงษ์  เพียรมี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 69 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงพัชนิดา  โสบุญ
 
1. นางสาววาสนา  ยิ่งใหญ่