สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนรินทร์ธร  ยี่สุ่นหอม
 
1. นางสาวชไมพร  กรมทอง