สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านชุมพลบุรี (ชุมพลราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 84 ทอง 5 1. เด็กชายรัชพล  เส้นตรง
 
1. นางสาวชไมพร  กรมทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กชายปฐมพงษ์  เสถียรวงศ์
 
1. นางมลทิพย์  อิฐรัตน์