สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงช่อนภา  ไชยพิมพ์
 
1. นางจริยา  สุขประเสริฐ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 61.75 ทองแดง 11 1. เด็กชายภัสกร  แบบอย่าง
2. เด็กชายศิริชัย  ชัยทอง
 
1. นายพงษ์พันธ์  สุขประเสริฐ
2. นางจริยา  สุขประเสริฐ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายธีรกริช  ทาหาญ
 
1. นางสาวมลิษา  เจริญพร