สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านช่อง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 73 เงิน 7 1. เด็กชายปรมินทร์  ศรีงาม
 
1. นางอัจฉรา  ชะตาถนอม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงอังวราณ์  อังกาพย์
 
1. นางลัภศรณ์  แบบอย่าง