สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเฉนียง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสนาบูรณ์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสนาบูรณ์
3. เด็กชายทิฐินันท์  ไชยเพชร
 
1. นายสำรอง  ลักขษร
2. นางกาญจนา  แก้วมณีจันทร์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อินทอง
 
1. นายฉัตรชัย  กองสุข