สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านจันทร์งาม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายธนพล  สีสันงาม
2. เด็กหญิงธิดา  ทองมาก
3. เด็กหญิงนุชนาถ  ชินวงษ์เกตุ
 
1. นางเพ็ญศรี  แก้ววัน
2. นางชาลินี  ยืนยง