สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกกุง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญครอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขสวัสดิ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กชายปัญจทรัพย์  บุญครอง
2. เด็กหญิงปารณีย์  อินทร์สำราญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุขสวัสดิ์
2. นายพุทธิรักษ์  จิตหาญ