สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแคนดำ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85.66 ทอง 8 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  ศาลางาม
2. เด็กหญิงรัตนา  คณะกุล
 
1. นางกาญจนา  ลอยทะเล
2. นายพงษ์ศักดิ์  ฉันทกิจนุกูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ฉิมมาบล
2. เด็กชายอนุภาพ  คณะกุล
 
1. นางกาญจนา  ลอยทะเล
2. นายพงษ์ศักดิ์  ฉันทกิจนุกูล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงหฤทัย  มีผิว
 
1. นางสาวรัตนภร  เนื่องมี