สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.74 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษฏา  สว่างผุย
2. เด็กชายสรศักดิ์  ละเอียดอ่อน
 
1. นางนฤมล  สถานสุข
2. นางปราณี  มณีรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  นูพิมพ์
2. เด็กชายสุรเดช  เราะไทยสงค์
 
1. นางปราณี  มณีรัตน์
2. นางนฤมล  สถานสุข