สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามสามัคคี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษดา  ทวีสุข
2. เด็กชายณัฏฐภัทร  มหาวงศ์
3. เด็กชายศิรวุฒิ  หวังผล
 
1. นางภคมณ  สุระสุข
2. นางสมพวย  ใจแก้ว
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายจิรายุทธ  ราชพิลา
2. เด็กหญิงอนงนาฎ  กะการดี
3. เด็กหญิงอนิสา  สุขโนนจารย์
 
1. นางปฏิมากร  ยอแซ
2. นางสาวคำมูล  ดวงทอง