สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 60 ทองแดง 11 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หอมหวาน
2. เด็กชายปริวัฒน์   อินทะนัย
 
1. นางสำรวย   คุ้มสุวรรณ
2. นางสาววัชราภรณ์  สิทธิศร