สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กโนนจาน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงนันทิกานต์   เปรมชู
2. เด็กหญิงศิรินญา   ศรีงาม
3. เด็กหญิงสินินาฏ   เถลิงรัมย์
 
1. นางสาวนภาพรรณ    ผิวบาง
2. นางสาวสาวิตรี  โชติยา