สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก "คุรุราษฎ์บำรุง" สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุทธิตา  โปยทอง
 
1. นางสมร  พรหมภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงพัชรพร  สพานทอง
 
1. นายพัฒนา  สุขสานติ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 83.67 ทอง 4 1. เด็กชายธนาภัทร  สุขดี
 
1. นายสมพงษ์  คนงาม
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชานันท์  เสริมแก้ว
 
1. นางสาวอวยพร  นารินทร์
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาคภูมิ  อินทร์เหลา
2. เด็กหญิงมนต์ฤดี  แสนสี
 
1. นายพัฒนา  สุขสานติ์
2. นางนิกูล  สุขสานติ์