สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลรัตนบุรี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  ปัญญาดี
 
1. นางแรกขวัญ  นามสว่าง
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐพล  อุยบอน
 
1. นางสุปราณี  ไกรเพชร