สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 58 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ชัยงาม
 
1. นางสาวปนิดา  เกิดมี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.75 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  วิเศษ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  รินอินทร์
3. เด็กหญิงสิริกร  สอนสุระ
 
1. นางสาวอัษฎาภรณ์  มีกุล
2. นางนฤมนต์  คงนุรัตน์