สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 79 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐนันท์  ทุ่มนอก
2. เด็กหญิงดิษย์ลดา  สว่างดี
 
1. นายทศนาท  เที่ยงตรง
2. นางขวัญชนก  คลังทอง