สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษณะ    จันทน์ปา
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  พิผ่วนนอก
3. เด็กชายภูตะวัน   หมวกเหล็ก
 
1. นางณัฐกาญจน์  เจนไชย
2. นางสาวสุมาลี  กุงไธสง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภัสสร   ประพฤตินอก
 
1. นายอวยชัย   เจนไชย