สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนวนโคกเม็ก สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพัชรพร  แก้วดี
 
1. นางสาวสุนิสา  เพชรศรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายชินวัตร  เชิดสุข
2. เด็กชายมงคล  โมกหอม
3. เด็กชายสุรินกร  แดงน้อย
 
1. นายศิริพงษ์  เนื่องมี
2. นายเคนวัฒน์  ฤทธิรณ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิมลพร  ก้อนฝ้าย
2. เด็กชายสัตตยา  วะดีศิริศักดิ์
3. เด็กชายสิทธิพล  แสงแก้ว
 
1. นางบุญาณี  งามยิ่ง
2. นางสาวสุนิสา  เพชรศรี
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิริรัตน์  บุญเที่ยง
 
1. นายอุทัย  สอนสวาท