สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 8 1. เด็กชายพีรศักดิ์  สุรินทร์ทอง
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายบุญโฮม  สร้อยสีหา
 
1. นายนิยม  นามโคตร